Zásady používania Cookies

Posledná zmena 21-Mar-2022

Prevádzkovateľ:

D&P Sebö spol. s r. o.,
Kalinkovo 327,
Slovakia
900 43,
Slovakia,
email: sebodavid31@gmail.com,
phone: +421907 677 178

 

 

Čo sú cookies?

Ako používame cookies?

Predvoľby súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na tlačidlo vyššie. To vám umožní znova navštíviť banner súhlasu so súbormi cookie a zmeniť svoje preferencie, alebo ihneď odvolať svoj súhlas.

Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú rôzne spôsoby blokovania a odstraňovania súborov cookie používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokoval/vymazával cookies. Nižšie sú uvedené odkazy na podporné dokumenty o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookie z hlavných webových prehliadačov.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Ak používate akýkoľvek iný webový prehliadač, navštívte oficiálne dokumenty podpory vášho prehliadača.

 

Cookies ktoré používame
Privacy Policy generated with CookieYes.

 

Naše Cookies
 

 

Spravovať súhlas

Cookie Settings

 

 

 

Cookie Policy

Effective Date: 21-Mar-2022
Last Updated: 21-Mar-2022

Prevádzkovateľ:

D&P Sebö spol. s r. o.,
Kalinkovo 327,
Slovakia
900 43,
Slovakia,
email: sebodavid31@gmail.com,
phone: +421907 677 178

Cookie Policy

Effective Date: 21-Mar-2022
Last Updated: 21-Mar-2022

 

What are cookies?

 

How do we use cookies?

 

Types of Cookies we use
 

 

Manage cookie preferences

Cookie Settings

You can change your cookie preferences any time by clicking the above button. This will let you revisit the cookie consent banner and change your preferences or withdraw your consent right away.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. Listed below are the links to the support documents on how to manage and delete cookies from the major web browsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

If you are using any other web browser, please visit your browser’s official support documents.