Személyes adatok védelmének alapelvei

Személyes adatok feldolgozása és védelme

A következő információk az ezen weboldalak látogatói és/vagy ügyfelei személyes adatainak feldolgozására vonatkoznak (továbbiakban csak „Érintett személy “), melyeket a üzemeltető hajt végre (továbbiakban csak „Üzemeltető). Az érintett személyes adatok feldolgozása a személyes adatok védelmére szolgáló 18/2018 Z.z. számú törvény aktuális rendelkezései alapján történik (továbbiakban csak „Törvény “), az Európai parlament és Tanács, 2016 április 27.-én kelt, 2016/679 számú, az adatvédelemre vonatkozó általános rendeletének rendelkezéseivel (továbbiakban csak „Rendelet “) összhangban.  

Személyes adatnak minősül ebben az esetben: az Érintett személy utóneve és családi neve, telefonszáma és email címe, esetlegesen további adatok, melyeket az Érintett személy önként adott meg. A személyes adatok, melyeket a további működtetőnek önként adtak meg az adatlapok kitöltésével, nem lesznek nyilvánosságra hozva, és kizárólag a működtető által feladott kérdésekre történő válaszként lesznek értelmezve, amennyiben az Érintett személy árajánlatot igényel. Ezen adatok feldolgozásának jogi alapja az Érintett személy beleegyezése a Törvény § 1. cikkelye 1 a) betűje a 6. cikkely 1 bekezdés a) betűje alapján van, mely bármikor visszavonható a működtetőhöz, aki ezeket az adatokat feldolgozza, intézett kérés alapján. A személyes adatok addig az időpontig lesznek feldolgozva, míg az Érintett személy választ kap a kérdésre vagy felvetésre, melyet a kapcsolati adatlap kitöltésével tett fel, tehát, míg feldolgozzák azt. Az Érintett személy személyi adatainak feldolgozásakor nem történik automatikus elhatározás, sem profilozás, miközben a Működtetőnek nincs szándékában a személyes adatokat tovább adni más országoknak, nemzetközi szervezeteknek, sem más személyeknek, a működtető kivételével, akinek szánták ezeket az adatokat.

Az Érintett személy hozzáférése az adatokhoz, és ezek módosítása

Az Érintett személynek elsősorban is joga van kérni az adott üzemeltetőtől a hozzáférést személyes adataihoz, ezek javítását vagy törlését, esetleg a feldolgozásuk korlátozását, joga van tiltakozni a feldolgozás ellen, ugyanúgy joga van panaszt tenni a Személyes jogokat védő hivatalnál, amennyiben az adott működtető a Rendelettel és / vagy Törvénnyel ellentétben jár el.

Biztosítás
Elköteleztük magunkat az Érintett személyek Személyi adatainak biztonsága érdekében. Megfelelő mértékű biztonsági intézkedéseket foganatosítunk, hogy korlátozzuk a Személyes adatokhoz a hozzáférést és a visszaéléseket. Ez biztosítja, hogy ezekhez az adatokhoz csak a feltétlenül szükséges személyek férnek hozzá, hogy a hozzáférés az adatokhoz védett és az Üzemeltető biztonsági intézkedéseit rendszeresen ellenőrzik. 

Az Üzemeltető által használt intézkedések a TLS / SS -ből állnak.

Az Ön személyi adatainak feldolgozásával kapcsolatban az

Üzemeltető:
D&P Sebö spol. s r. o.,
Kalinkovo 327,
Slovakia

(továbbiakban csak üzemeltető) részéről Önnek, mint a személynek, akinek adatait feldolgozzuk (továbbiakban csak „érintett személy “) ezennel megadjuk az információkat az Európai parlament és Tanács (EÚ) a természetes személyek adatainak védelmére szolgáló 2016/679 z 27.4.2016 sz. Rendeletének 13 és 14 cikkelyei alapján, elsősorban azonban a Szlovák köztársaság Nemzeti tanácsának 18/2018 Z.z. számú, adatvédelmi törvényének alapján. 

Személyes adatok kezelője:

Üzemeltető:
D&P Sebö spol. s r. o.,
Kalinkovo 327,
Slovakia
900 43,
Slovakia,
email: sebodavid31@gmail.com,
phone: +421907 677 178

Kötelezi magát az alant feltüntetett, a látogatók és megrendelők személyes adatainak feldolgozására érvényes szabályok betartására.

A személyi adatok feldolgozásának célja
Árajánlat, megkeresés, szolgáltatás megrendelésének kidolgozása

Személyi adatok listája
keresztnév és vezetéknév, telefonszám, elektronikus cím, állandó lakhely címe

Beleegyezés időtartama

Az Ön személyes adatait az ajánlat (felkérés) feldolgozásának időtartama alatt tároljuk, maximum 2 évig

A címzettek kategóriája, akiknek megadhatók a személyes adatok

Az Ön személyes adataihoz az az alkalmazott férhet hozzá, akit megbíztak az árajánlatok kidolgozásával, és csak olyan mértékben használja azokat, melyek feltétlenül szükségesek az ajánlat kidolgozásához. A személyes adatok más személyeknek nincsenek kiszolgáltatva.

Elérhetőségek

Amennyiben kérdései, illetve hozzászólásai lennének a mi Adatfelhasználási előírásainkhoz, lépjen velünk kapcsolatba emailben a sebodavid31@gmail.com címen, esetleg további elérhetőségeinken, melyeket ezen dokumentum záró rendelkezéseiben tüntetünk fel. 

Cookiek/Sütik

Ezeken az oldalakon az ún. szükséges cookiek/sütik készletét használjuk, melyek biztosítják a web helyes működését és lehetővé teszik Önnek további belelegyezés nélkül használni a szükséges funkciókat.
Hogy kellemessé tegyük Önnek a web áttekintését és közösen partnereinkkel kiértékelni az oldalak látogatottságát és használati módját, vagy személyre szabott termékeket kínálni Önnek, szükségünk van a további cookie/süti kategóriáknál az Ön jóváhagyására.

Több információt a Cookiek/sütik használatáról a betonoveploty-sebo.com  webhelyén a Cookiek/Sütik használatának alapelvei című dokumentumban találnak.

A személyi adatok feldolgozásának időtartama  

Az Ön személyi adatait, melyeket a kapcsolati adatlapokból nyerünk, a kért szolgáltatás nyújtása alatt dolgozzuk fel – személyes találkozás, információk nyújtása a termékekről és szolgáltatásokról.

Biztonságban van

Az Ön személyi adataival felelősen és az európai jogrenddel egyetértésben járunk el. A személyes adatok feldolgozásához automatizált eszközöket és kézi feldolgozást használunk. Minden adatot az Európai unióban található bebiztosított szervereken tárolják. Az adatokat nem hozzák nyilvánosságra, nincsenek továbbítva, sem feldolgozva az Unió országain kívül. Kötelezzük magunkat, hogy betartjuk a műszaki és szervezési intézkedéseket, melyek meggátolják a személyi adatokkal történő visszaélést, a károsodást, elvesztést vagy megsemmisítést.

Nem szolgáltatjuk ki adatait más oldalaknak

Nem áruljuk, nem kereskedünk és más módon sem szolgáltatjuk ki az Ön személyes adatait más oldalaknak.

Az Ön személyes adatainak átadása állami szervezeteknek csak rendesen kiállított és jogerős jogi döntések alapján lehetséges, a Szlovák Köztársaság törvényeivel összhangban.

Az érintett személy jogai
Az érintett személynek jogában áll bármikor visszavonni beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nincs befolyással a feldolgozásra, mely a visszavonás előtti beleegyezés alapján történt. Továbbá az érintett személynek joga van:
– helytelen személyi adatok javítására és a hiányzó adatok pótlására,
– jog a személyi adatok törlésére,
– jog a személyi adatok korlátozott feldolgozására,
– jog vitatni a személyi adatok feldolgozását,
– jog a személyi adatok átruházhatóságára,
– jog az üzemeltető bejelentési kötelezettségére a személyes adatok javításával, törlésével vagy feldolgozásuk korlátozásával kapcsolatban.

Ezekkel a jogokkal élhet egyenesen a társaságban, esetleg elektronikusan a következő címen: Mobil: 0918 180 925, e-mail: sebodavid31@gmail.com

Privacy Policy generated with CookieYes.